Ποιοί Είμαστε

Η εταιρεία ATL carboncleaning είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο της Γαλλικής εταιρείας POWER SYSTEM κατασκευάστριας εταιρείας του CARBON CLEANING MACHINE.

Η POWER SYSTEM έχει το μοναδικό και το μεγαλύτερο δίκτυο σε ολόκληρο τον κόσμο, με κέντρα καθαρισμού κινητήρων CARBON CLEANING.

Ο καθαρισμός του άνθρακα στους κινητήρες πραγματοποιείται με έκχυση καθαρού υδρογόνου (pure hydrogen) το οποίο παράγεται με πατενταρισμένο υγρό και όχι με ΗΗΟ (υδροξείδιο του υδρογόνου) το οποίο παράγεται με νερό της βρύσης.

Το CARBON CLEANING MACHINE διαθέτει πραγματικές πιστοποιήσεις CE και FCC, τις οποίες έχει  λάβει μετά από αυστηρούς ελέγχους από οίκους που ελέγχουν εάν πληρούν τις απαιτήσεις για έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών και όχι με αυτο πιστοποιήσεις που διαθέτουν αρκετά άλλα αντίστοιχα προϊόντα.